İş Hayatındaki Kendimiz ve İlişkilerimiz

Ancak bu fenomenin alt yapısında bu durumun gerçekten farklı bir karaktere bürünmek mi, yoksa kişinin işe gitmeden önce kendini şartlandırması olduğu önemlidir. Kişinin ev ortamı, sosyal ortam ya da iş ortam birçok fertte oldukça zor olmaktadır. Öte yandan yönetim tarzı ve çalışma koşulları da ciddi boyutta önem arz eder.

Çalışan – Yönetici ilişkisi…

Çalışma hayatında mevcut olan iletişimsizliği ortadan kaldırmak adına yönetici ile personel arasında duvarlar olmadan şeffaf bir ilişki bulunmalıdır. Gerek sorunlar gerekse başarılar esnasında yönetici doğrudan çalışanları ile görüşmeli ve onlarla var olan durum ile alakalı fikir alışverişinde bulunmalıdır. 

Öte yandan disiplin, iş yaşamında olması gereken bir durumdur. Bununla beraber yöneticinin disiplini uygularken dikkat etmesi büyük bir önem taşıyor. Zira aksi bir durumda tarzın değiştiği ya da sesin yükseltildiği durumda istenilenden çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkacaktır. Çıkar yol ise olası sorunlarda yönetici ve çalışanın bire bir görüşmesi olmalıdır. Yönetici ve çalışan arasındaki sorunların birçoğu, kişilerin aslında bireylerarası ilişkilerindeki dinamiklerinin ve özellikle aile yaşantılarındaki rollerinin birer yansıması olarak tezahür etmektedir.

İş yerindeki performansımıza bakarken…

Günümüzde birçok etkili performans değerlendirme yöntemi ve hatta yazılımı olsa da bireysel ilişkilerin ağırlıklı olduğu bir düzlemde iş performanslarının ne kadarının gerçekten yapılan iş üzerinden değerlendirildiği ve ne kadarının da yönetici ile ilişkilerden kaynak aldığı bilinmeyen bir konudur. Kişilerin çalışma sektörleri ve işlerinin içeriği  teknik veya ölçülebilir olsa bile, kişiler arası ilişkilerin performans değerlendirme süreçlerinde öne çıktığı görülmekte…Son yapılan çalışmalara göre kişilik özellikleri, performans değerlendirme ve terfi süreçlerinde etkin rol oynamaktadır. Kişilerin genelde ya da yaptıkları işte “yetkin” olmaları kavramının kişilik özelliklerini de barındırması nedeniyle birçok performans görüşmesi de psikolog rolündeki yöneticiler veya insan kaynakları elemanları ile ile çalışanlar arasındaki diyaloglar üzerinden gerçekleşmektedir. Ancak, yılların bizlere kazandırdığı ve halk arası deyimle artık “oturmuş olan” kişilik özelliklerimizin hangi boyutta değiştirilebileceği, değiştirilip değiştirilemeyeceği ya da değişmesinin gerekli olup olmadığı konusunda aksiyon almak oldukça zordur. Bu anlamda çalışan, aile bireyi ve sosyal hayattaki birey gibi tüm rollerimizin birbiri içinde kooperasyonu, uygun yönetimi ve dışavurumunun ayarlanması hem içi huzuru ve hem de performans açısından önemli olup bu konuda seçilecek en doğru yol, problem hissedildiğinde profesyonel psikolojik destek almaktır.

secure shoppingsecure shoppingsecure shoppingsecure shoppingsecure shopping

Online hizmetler doktorunuzun ile yapacağı yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir. Online görüşme ile tanı ve teşhis konulmaz ve tedaviniz düzenlenmez. Online hizmetler temel kapsamı sağlık konusunda danışmanlık içermektedir.

DİĞER PROJELERİMİZ
Moneta
Moneta Assistance
Moneta Healht Travel
Doktor Ekrani
Sunmed Card